Trenger sikringsskapet ditt en oppgradering?

Trenger sikringsskapet ditt en oppgradering?

Sikringsskapet er kanskje det skapet i huset du tenker minst over til daglig, men allikevel er det ditt aller viktigste skap. Kymar Elektro monterer, installerer og oppgraderer sikringsskap innendørs, utendørs i garasjer med mer. Kontakt oss for befaring og pris.

Sikringsskapet

Sikringsskapet skal sørge for at hele husstanden trygt kan bruke elektriske apparat og installasjoner, uten fare for støt eller overspenning.

Dagens husstander er ofte fulle av teknologi som krever strømtilførsel. Bor du i en eldre bolig er det derfor ekstra viktig å sjekke at sikringsskapet fungerer optimalt. Eldre sikringsskap mangler flere viktige funksjoner som kan være avgjørende når vi fyller huset vårt med moderne teknologi.

Moderne sikringsskap

Nyere sikringsskap gjør det enkelt å holde oversikt og sjekke eventuelle feil som måtte oppstå, enten i det elektriske anlegget eller i elektriske apparater. Disse sikringsskapene inneholder automatsikringer som enkelt ’slås på’ igjen når de har gått. Sørg alltid for å finne ut hvorfor sikringen gikk slik at du kan utelukke feil i det elektriske anlegget eller fjerne ødelagte elektriske apparater. Nyere sikringsskap inneholder også jordfeilbryter og overspenningsvern som skal oppdage varmgang og beskytte elektriske apparater ved endring i spenningen.

Gamle sikringsskap

Eldre sikringsskap med smeltesikringer i porselen gir ikke god nok beskyttelse for dagens moderne hjem. Det er påkrevd med jordfeilbryter i alle boliger og det er huseier som er ansvarlig for at sikringsskapet følger forskriftene. Vi anbefaler å bytte ut gamle sikringsskap til sikringsskap med automatsikringer, overspenningsvern og jordfeilbryter. Slik får du den aller beste beskyttelsen for det elektriske anlegget i din bolig.

Bytte sikringsskap

Det finnes mange forskjellige utførelser av sikringsskap. De mest vanlige sikringsskapene er mindre, hvite skap som ofte settes et sted hvor de ikke synes så godt. Har man behov for ekstra mye elektrisk utstyr og funksjoner kan man få sikringsskap som går fra gulv til tak. Flere nye boliger oppføres i dag med større sikringsskap.

Ønsker du å rehabilitere et eksisterende sikringsskap? Prisen er kanskje ikke så avskrekkende som du tror. Kontakt oss for et tilbud og husk, alle endringer i eller med sikringsskap skal utføres av en elektroinstallatør.

Legg igjen en kommentar