Elsjekk

God kontroll av el-anlegget forebygger brann i huset ditt

I følge statistikker fra DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap) har 40% av alle branner og 25% av dødsbrannene i Norge elektrisk årsak.

Det er foretatt en markedsundersøkelse der 7 av 10 boligeiere er interessert i ordninger som forebygger brann. Den viktigste grunnen til at folk ønsker ordningen er økt trygghet og sikkerhet. Det er også andre gevinster som blir nevnt som: Rabatt på forsikring, lavere strømforbruk, gode råd og
veiledning fra elektrikeren.

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

IK forskriften gjelder både byggeier og eventuelle leietakere. Dette sier loven om internkontroll:
§121: Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftsmessig stand. I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL), er eier og bruker ansvarlig for det elektriske
anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk.

Hva skjer under kontrollen hjemme hos deg?

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak:
inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt
materiell og elsikkerhetsinformasjon.
Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.
En vanlig boligkontroll tar ca. 30 – 60 min.