Kontroll og sertifisering

Dersom bedriften din ikke har etablert interne rutiner for el-kontroll av det elektriske anlegget, kan vi hjelpe deg med å komme raskt i gang.

Vi kan med vår fagkunnskap utarbeide rutiner, sjekklister og utføre full el-kontroll av:

  • El-anlegg
  • Brannvarslingsanlegg
  • Nødlysanlegg
  • Adgangskontrollanlegg

Termografering er en del av kontrollen.

Vi innehar den nødvendige kompetansen, og har lang erfaring med rutiner som dette. Vi har allerede flere IK- avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, kommuner og gårdbrukere. Vi har det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til bedriften din, og du vil få fast person som følger opp avtalen hos oss.

Kymar Elektro tilbyr også en rekke andre tjenester: Verkstedtjenester for oppgraderinger og reparasjoner, feltservice, tilstandskontroller, teknisk rådgivning, inspeksjon ex utstyr, marin elektro og motorhotell. Dette får du vite mer om her:

https://www.kymar.no/tjenester

Grundig el-kontroll av el-anlegget forebygger brann

I følge statistikker fra DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap) har 40% av alle branner og 25% av
dødsbrannene i Norge elektrisk årsak. Hele 31% av branner i offentlige bygg og næringsbygg har elektrisk brannårsak.

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget, mens daglig leder av virksomheten er ansvarlig for at regelmessig kontroll av el-anlegget blir godt ivaretatt.

Dette sier loven om internkontroll:
§121: Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av
installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand.

I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften), er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk. De fleste virksomheter er uten kompetanse i elektrofagene.