Installasjon

Kymar Elektro utfører små eller store el-installasjoner. Alene, eller sammen med våre samarbeidspartnere, er Kymar Elektro  i stand til å utføre de fleste oppdrag. 

Vi utfører el-installasjoner for både industri og privatmarkedet. Vi utfører alt fra el-kontroll, omlegging av produksjonslinjer, oppgradering og vedlikehold av elektrisk anlegg og skipselektro til bytting av el-komponenter og installasjon av lys og strømuttak.