DYKTIGE FAGFOLK

Kymar Elektro utfører alle typer installasjoner og serviceoppdrag for nærings- og offentlige bygg, industri, oppdrettsnæring, offshore og marine. Vi har lang erfaring med skipselektro. Ut over det som er normalt for en installasjonsbedrift kan vi sammen med vårt søsterselskap Kymar AS tilby kompetanse innenfor et bredere spekter som også omfatter alt roterende utstyr som elektromotorer, gir og pumper samt styring av dette. Dette er ofte kritisk utstyr i en produksjon hvor rett kompetanse for service, reparasjon eller erstatningsprodukt er vesentlig for å unngå eller minimalisere driftsstans.

VÅRE TJENESTER

INDUSTRI- OG SKIPSELEKTRO: KVALITET OG SIKKERHET I FØRSTE REKKE

Kymar Elektro har lang og allsidig erfaring med skipselektro, hvor vi foretar kontroller, sertifisering, installasjoner, service og vedlikehold. Vi har elektromontører lokalisert i Trondheim, på Hitra og Frøya, i Bergen, Stavanger og Moss. Vi utfører alle typer elektriske installasjoner for nærings- og offentlige bygg, så vel som for oppdrettsnæringen, offshore- marine- og skipsindustrien langs hele den norske kystlinjen.

Våre erfarne og dyktige skipselektrikere, elektromontører og ingeniører kan gi gode råd om hvilke løsninger som passer best. I Kymar Elektro står kvalitet og sikkerhet alltid i første rekke, og vi jobber alltid for at våre kunder får arbeidet utført til avtalt pris og avtalt tid. 

VÅRE PRODUKTER

ET BREDT UTVALG

Vi har et bredt og omfattende utvalg av produkter innenfor installasjon til bedrifter i industri og næringsliv, så vel som til oppdrettsnæringen, offshore og marine.
Blant annet leverer vi:
• Elektromotorer
• Frekvensomformere
• Ladestasjoner
• Solenergianlegg