Autorisasjon

Kymar elektro er godkjent og registrert elektroinstallatør

Nelfo

Kymar Elektro er en autorisert elektroinstallatør som er medlem av Nelfo. Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Bare foretak eller selvstendige avdelinger av foretak som er beskjeftiget med gjennomføring av oppdrag innenfor elektro, automatisering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og elektronikkfagene, og / eller er beskjeftiget med drift, service, vedlikehold og kontroll innenfor disse fagene kan være medlem av Nelfo. Alle nye medlemmer må gjennomgå et introduksjonskurs.

 


 

Godkjent for ansvarsrett

Kymar elektro er godkjent for ansvarsrett, noe som også betyr at vi har godkjent kompetanse i elektrikerfaget.

Kymar elektro har autoriserte elektrikere og er godkjent for ansvarsrett. Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

  • Riktig og godkjent kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner og styringssystemer
  • Betalt skatter og avgifter

 


Kymar elektro er autorisert elektroinstallatør og godkjent som lærebedrift.

Godkjent lærebedrift

Som valgfri tilleggsinformasjon kan foretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har en forsikringsordning for de ansatte.
Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.

 


Opplæringskontoret for Elektrofag

Opplæringskontoret for Elektrofag har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen.