KYMAR ELEKTRO ER BLITT KYMAR SECTECH

 

Et enda bedre tjenestetilbud til kundene er det viktigste målet med fusjonen mellom Kymar Elektro as og Sectech Trøndelag as. Kymar Sectech as vil tilby en unik portefølje av produkter og tjenester. De tradisjonelle virksomhetsområdene styrkes og tjenestetilbudet til annen landbasert industri, oppdrett og marin sektor videreutvikles. 

 

Alle folkene er med videre. Lokasjonene i Trondheim og på Hitra er de samme. Som før leverer vi elektrikertjenester både til bedrifter og private kunder. Erfaringen og kompetansen på kontroll, sertifisering, installasjoner, elektroservice, skipselektro og vedlikehold på skip, industri og i oppdrettsnæringen er like god. Du har “bare” fått en større og sterkere samarbeidspartner.

 

NELFO

Godkjent lærebedrift

Godkjent for ansvarsrett

Opplæringskontoret for elektrofag